Přijímací řízení – Praktická škola dvouletá 2021/2022 – 2. kolo

Přijímací řízení – Praktická škola dvouletá 2021/2022 – 2. kolo

Vyhlášení Přijímacího řízení 2.kolo

Stanovení termínu přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.394/2008 Sb., §2, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJI
2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2021/2022
do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení se bude konat ve čtvrtek 24. června 2021 v budově školy
Uzávěrka 2. kola je 23. června 2021

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu 24. června 2021

V Ústí nad Orlicí dne 11. 3. 2021

Mgr. Stáňa Doležalová

ředitelka školy

Menu