Projektové odpoledne s PČR

Projektové odpoledne s PČR

Ve středu 24.4.2024 jsme prožili odpoledne s panem nadporučíkem Bc. Tomášem Blažkem. Přijel za námi v policejním autě a doslova „v plné polní“. Nejdřív nám pan nadporučík povídal o tom, co vše musíme zvládat, abychom se mohli stát policisty. Další část byla věnována samotné práci příslušníků PČR – jaká je jejich náplň práce. Dále jsme se dopodrobna seznámili s výstrojí a výbavou policistů – vyzkoušeli jsme si neprůstřelnou vestu, přilbu se štítem, ochranný štít… Zašli jsme i k policejnímu vozu a mohli si ho prohlédnout a  posedět si v něm. Čas zbyl i na několik her zaměřených na vzájemnou komunikaci a empatii. Bylo to jeden z dalších příjemně prožitých dnů, za což panu nadporučíkovi moc děkujeme. JH

Menu