Projektový den v Žamberku – cukrářské práce

Projektový den v Žamberku – cukrářské práce

Přijali jsme nabídku Střední školy a základní školy Žamberk na účast v projektu Podpora polytechnického vzdělávání. Pedagogové při přípravě projektových dnů získávají nové vědomosti a dovednosti ve svých oborech, seznamují se s novými výukovými pomůckami a technickým vybavením. Žákům pak předávají aktuální a relevantní informace o příslušných oborech. Na základě této spoluúčasti se zúčastníme několika projektových dnů.

Druhému projektovému dni předcházela teoretická i praktická příprava v naší škole. Děvčata si vyzkoušela pečení z listového těsta a následně vypracovala pracovní listy.

Druhý projektový den byl realizován v úterý 7. 12. 2021 ve škole v Žamberku. Žákyně byly seznámeny s oborem Cukrář – výrobky z listového těsta a oborem Provoz prádelen. Projektový den probíhal nejprve v cukrářské dílně. Tady jsme pekli kremrole plněné bílkovým sněhem, šátečky a koláče s různými druhy náplní, pizza šneky, štrůdl i závin! Následovala prohlídka teoretické učebny a power pointová prezentace.  Dále jsme se seznámili s oborem Provoz prádelen. Dívky si zkusily obsluhu pračky a mandlování prádla. Cukrářské výrobky našich žákyň nejen výborně chutnaly, ale také byly k nerozeznání od výrobků profesionálů. Odjížděli jsme obtěžkáni výslužkami a také krásnými odměnami. Odvezli jsme si opět krásné zážitky a vzpomínky na velmi příjemný den v žamberské škole.

Kolegům ze Žamberka opět děkujeme za velmi milý, vstřícný přístup, trpělivost a přátelské přijetí.

Veronika Faltusová

 

Menu