Recitační soutěž

Recitační soutěž

V úterý 28. 3. 2023 se uskutečnilo ve školní družině školní kolo jarní recitační soutěže.

Soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ speciální, ZŠ i praktické školy v celkovém počtu padesáti žáků.
Recitační soutěž probíhala v příjemném prostředí i atmosféře, kdy jsme měli možnost vyslechnout mnoho krásných básniček i od známých autorů ( J.V. Sládek, J. Žáček, Fr. Hrubín atd.).
Žáci si zaslouží velkou pochvalu za svoje výkony i za překonání trémy, kterou měli při recitování.
Poděkování patří také pedagogům, kteří žáky připravovali na dnešní recitaci.
Porota byla složená z paní učitelky H. Cinkové, L. Štanderové a M. Syrové.
HC

 

Menu