Recitační soutěž

Recitační soutěž

V pátek 5. dubna 2019 proběhlo na naší škole ve školní družině tradiční školní kolo recitační soutěže. Té se zúčastnili recitátoři téměř ze všech tříd školy. Patří jim poděkování za přednes krásných básniček, s jakou snahou, radostí a u některých i za cenu překonání vlastní trémy se snažili předvést co nejlepší výkon.

Za odvedenou recitaci byli všichni odměněni sladkou odměnou.

Poděkování si zaslouží učitelé a asistenti, kteří je na tuto soutěž připravovali.

Vítězové školního kola, pokud se uskuteční krajská recitační soutěž v Moravské Třebové, budou reprezentovat naši školu.

V porotě zasedla paní zástupkyně J. Sejpková a paní učitelky H. Cinková, M. Zábojníková, N. Semeráková.  HC

 

 

 

Menu