Ředitelské volno ve dnech 27. – 30. června 2022 – aktualizováno

Ředitelské volno ve dnech 27. – 30. června 2022 – aktualizováno

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě platnosti § 24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění).
vyhlašuji ředitelské volno z důvodu stavebních prací v budově školy na dny :
27. – 30. června 2022

Mgr. Stáňa Doležalová
V Ústí nad Orlicí 13. 5. 2022 ředitelka školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA
bude probíhat v týdnu 27. 6. – 1. 8. 2022 a v týdnu 29. 8. – 2. 9. 2022
(Pouze pro žáky zaměstnaných rodičů, informace ve škole)

Přihláška+do+družiny+v

Menu