Rockování U Konťáku 20. 8. 2022

Rockování U Konťáku 20. 8. 2022

Srdečně zveme na Rockování U Konťáku
Výtěžek z akce bude použit na zakoupení vybavení dětského hřiště pro děti ze Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí

Původní herní sestava, která byla umístěna na zahradě školy, po patnácti letech užívání dosloužila a musela být z důvodu zajištění bezpečnosti žáků demontována. Zůstaly pouze dvě houpačky a z vlastních zdrojů jsme doplnili dvě houpačky na pružinách. V loňském roce byla v z dotace Státního fondu životního prostředí a s naší spoluúčastí vybudována „Přírodní zahrada“, která nám umožnila instalovat některé nové prvky – hmatový chodník, xylofon, broukoviště, mlhoviště. Rádi bychom poskytli dětem ještě nějaké herní prvky – skluzavku, dřevěnou věž, případně malou horolezeckou stěnu nebo lanovou průlezku /nejlépe z přírodního materiálu/. Tyto herní prvky nebylo možné z projektu zahrady pořídit. Doplnění vybavení hřiště by umožnilo dětem rozvíjení pohybových dovedností, sportovní vyžití a zejména radost z pohybu. Hřiště i zahrada je využívána celoročně žáky školy v době školní výuky, v době pobytu ve školní družině i žáky ubytovanými na internátě školy v odpoledních hodinách. Zahrada je přístupná také veřejnosti a často si zde hrají děti z blízkého okolí.

 

 

 

Menu