ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě žádosti zákonných zástupců rozhodla ředitelka školy o přijetí těchto žáků k základnímu vzdělávání:

  1. ročník základní školy speciální
    SZS UO 840/2023
    SZS UO 844/2023
    SZS UO 845/2023
  1. ročník základní školy
    SZS UO 838/2023

Odklad školní docházky
SZS UO 839/2023
SZS UO 841/2023
SZS UO 842/2023
SZS UO 843/2023

Přípravný stupeň ZŠS
SZS UO 846/2023 – přerušení řízení

Dnem zahájení základního vzdělávání a vzdělávání v přípravném stupni ZŠS je 4. 9. 2023.

V Ústí nad Orlicí 28. 4. 2023
Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

Menu