Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonných zástupců rozhodla ředitelka školy o přijetí těchto žáků k základnímu vzdělávání:

1. ročník základní školy speciální

SZS UO 851/2022
SZS UO 852/2022

Odklad školní docházky Přípravný stupeň ZŠS

SZS UO 807/2022 SZS UO 854/2022
SZS UO 808/2022
SZS UO 809/2022

Dnem zahájení základního vzdělávání a vzdělávání v přípravném stupni ZŠS je 1. 9. 2022.

V Ústí nad Orlicí 29. 4. 2022

Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

Zapsaní 2022 23

Menu