Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonných zástupců rozhodla ředitelka školy o přijetí těchto žáků k základnímu vzdělávání:

1. ročník základní školy a základní školy speciální
SZS 482/2020
SZS 512/2020
SZS 552/2020

Odklad školní docházky Přípravný stupeň ZŠS

SZS 429/2020
SZS 428/2020
SZS 551/2020
SZS 511/2020
SZS 555/2020

Dnem zahájení základního vzdělávání a vzdělávání v přípravném stupni ZŠS je 1. 9. 2020.

V Ústí nad Orlicí 30. 4. 2020

Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

zapsaní 2020-2021

Menu