Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonných zástupců rozhodla ředitelka školy o přijetí těchto žáků k základnímu vzdělávání:

1. ročník základní školy a základní školy speciální

SZS 730/2021

SZS 720/2021

SZS 731/2021

SZS 742/2021

SZS 755/2021

Odklad školní docházky Přípravný stupeň ZŠS

SZS 732/2021 SZS 761/2021

SZS 733/2021 SZS 741/2021

Přerušení správního řízení

SZS 770/2021

SZS 792/2021

Dnem zahájení základního vzdělávání a vzdělávání v přípravném stupni ZŠS je 1. 9. 2021.

V Ústí nad Orlicí 26. 4. 2021

Mgr. Stáňa Doležalová

ředitelka školy

Zapsaní 2021 22 (1)

Menu