Šikana – informace pro rodiče

Šikana – informace pro rodiče

Šikana – informace pro rodiče

 

Co je to šikana?

 

Šikana je, když jednotlivec nebo skupina cíleně a opakovaně ubližuje jednotlivci nebo skupině, která se nemůže nebo neumí bránit.

Vzorec šikany: NĚCO NEMÁM RÁDA – NĚKDO MI TO ZAČNE DĚLAT – ŘEKNU, ABY TO NEDĚLAL/A/I – DĚLÁ / DĚLAJÍ TO DÁL

 

Projevy šikany

 

Fyzické projevy – bití, tahání za vlasy nebo oděv, vydírání, oloupení, poškozování věcí, sexuální obtěžování

Psychické projevy – nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, ignorování

Kyberšikana – SMS, e-mail, internet

 

Šikana se může stupňovat:

–  Na počátku bývají nenápadné „legrácky“, posměšky nebo třeba ignorování dítěte jeho spolužáky.

–  Později přichází fyzická agrese a přitvrzování manipulace.

–  Se stupňováním agresivního chování se začíná postupně měnit postoj celé skupiny – třídy vůči agresorovi a i oběti.

–  O dokonané šikaně se hovoří v momentě, kdy celá skupina přijímá normy agresorů, a tak se na šikaně nějakým způsobem podílí všichni.

 

Nebezpečí šikany

 

Šikana je velmi nebezpečná.

U oběti se mohou objevit dlouhodobé (i celoživotní) následky na duševním i tělesném zdraví.

 

Oběti šikany

 

Obětí šikany se velmi často stávají děti, které se nějakým způsobem liší od ostatních. Ať už je to barva pleti, tělesné postižení nebo třeba jen jiný styl oblékání.

Ale pozor: každý člověk se od ostatních nějakým způsobem odlišuje, a tak každý člověk se může stát obětí. Záminka šikanování se najde kdykoli.

 

Čeho si mají rodiče všímat

 

Autor knihy „Bolest šikanování“, etoped a psychoterapeut Dr. Michal Kolář (problematikou šikanování se zabývá déle než dvacet let) uvádí tyto varovné signály:

 

 • Za dítětem domů nedochází žádný spolužák, dítě nemá žádné kamarády.
 • Dítě je zaražené, posmutnělé, nemluví o tom, co se děje ve škole.
 • Špatně usíná, v noci se budí, zdají se mu hrůzostrašné sny.
 • Dochází k významnému zhoršení prospěchu, dítě je nesoustředěné, bez zájmu.
 • Často ho před odchodem nebo po příchodu ze školy pobolívá hlava, břicho…
 • Dítě častěji navštěvuje lékaře, objevují se neomluvené absence.
 • Dítě chodí do školy nebo ze školy oklikami.
 • Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.
 • Často mu nevychází kapesné, požaduje další peníze.
 • Dítě přichází domů vyhladovělé, i když dostává svačiny a obědy má zajištěny.
 • Nedokáže uspokojivě vysvětlit svá zranění.
 • Vyhrožuje sebevraždou nebo se o ni dokonce pokusí.

 

Tyto příznaky samy o sobě ještě nemusejí mnoho znamenat, čím více se jich však objevuje, tím obezřetnější by rodič měl být.

 

Pozor!: Většina dětí nepřizná, obvykle ze strachu, učitelům ani rodičům, že jsou obětí šikany. Dokonce oběti šikany dříve nebo později začnou hledat vinu v sobě – tloušťku, brýle, výšku postavy, druh šatů, barvu vlasů, jakoukoliv odlišnost, dokonce i přednost nebo talent.

 

Pozor!: Stanou-li se děti svědky šikany, mívají kromě strachu také pocit spoluviny, přestože se šikany nezúčastnily. Vždy svým dětem naslouchejte a nezlehčujte, co vám vyprávějí. Snažte se přesně zjistit, co se dělo a kdo se zúčastnil, pomocí otázek: CO? KDO? KDE? KDY? JAK? PROČ? S KÝM? PROTI KOMU? Pokud dítě souhlasí, ať událost zachytí písemně nebo ji zapište sami.

 

 

Co mají rodiče udělat

 

Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Většinou na to nemají sílu a řešení to není. Jednejte bez prodlení sami, protože šikana sama od sebe obvykle nepřestává.

 

Odhalení šikany bývá obtížné, proto je důležitá spolupráce rodičů se školou. Postup by měl být následující:

 1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele případně dalšího pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází.
 2. Informovaný učitel dále postupuje podle Krizového plánu pro řešení šikany, který je součástí Programu proti šikanování.

 

 

Sepsala: Mgr. Natálie Semeráková (metodik prevence)

 

V Ústí nad Orlicí dne: 14. 4. 2009

 

 

Menu