Školní kolo SHM

Školní kolo SHM

ŠKOLNÍ KOLO V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI

Dne 31.5. 2019 – se na našem školním hřišti uskutečnilo školní kolo v ATLETICKÉM ČTYŘBOJI.

Začali jsme v 9, 30 hod. – a to již tradičním nástupem a rozdělením všech sportovně naladěných a zdravotně způsobilých žákyň a žáků do jednotlivých skupin, na které postupně čekal: běh na 50/ 60 m, hod posilovacím míčem, skok do dálky a na celý vrchol, kterým byl vyčerpávající běh na 165m/ 330m/ 660m/ 825m ( věk a zdravotní stav).

Počasí nám po celou dobu přálo, vše proběhlo bez nehod a všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu.

Závěrem – na školním kole celkem závodilo 68 žáků.  MB

 

 

 

Menu