Slavnostní otevření odborných učeben a zrekonstruovaných prostor školy

Slavnostní otevření odborných učeben a zrekonstruovaných prostor školy

Slavnostní otevření zrekonstruovaných půdních prostor speciální školy v Ústí nad Orlicí bylo se uskutečnilo poslední zářijové úterý. Investiční akce probíhala v rámci IROP programu a představila významný krok směrem k lepšímu vzdělání a podpoře žáků se speciálními potřebami. 15 milionovou investici podpořila dotace z IROP programu částkou téměř 13 milionů.

Rekonstrukce půdních prostor školy a rekonstrukce WC přispěli k modernizaci budovy. Škola investovala také do nové IT techniky, nábytku a odborných pomůcek, což posílilo výukové prostředí a umožnilo lepší interakci a vývoj žáků.

Jednou z klíčových změn jsou nové odborné učebny, které umožňují rozšířit možnosti vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Nová počítačová učebna a prostor pro zázemí učitelů umožňují individuální přístup k výuce, což je klíčovým faktorem pro úspěch těchto žáků.

Vznikla zde také učebna pro žáky s poruchami autistického spektra, která je zaměřená na přípravu těchto žáků k praktickému životu. Důležité jsou i další učebny, jako učebna muzikoterapie, ergoterapie (keramická dílna) a multisenzoriální učebna pro smyslové vnímání. Tyto prostory umožňují škole poskytovat komplexní a individuální podporu svým žákům.

Slavnostnímu otevření se zúčastnili zástupci Pardubického kraje, města Ústí nad Orlicí a další hosté.

Zdroj: Město Ústí nad Orlicí

https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/10073-specialni-skola-otevrela-nove-prostory?prehled=0

MÍSTO NEVYUŽÍVANÉ PŮDY MÁ ZŠ SPECIÁLNÍ ZBRUSU NOVÉ UČEBNY

Menu