Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

Milé děti a vážení rodiče,

slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024 nás čeká v pondělí 4. září. Sejdeme se v 7:45 hodin před hlavním vchodem do školy. Proběhne zde přivítání nových dětí, žáků i studentů školy. Následovat bude jejich rozřazení do tříd. Třídní učitelé si odvedou své žáky do tříd, kde budou do 8:45 hodin.

Družiny budou v provozu do 15:00 hodin.

V úterý 5. září bude vyučování (třídnické hodiny):
na prvním stupni do 11:30 hodin
na druhém stupni do 12:00 hodin

Od středy 6. září již bude vyučování podle rozvrhu hodin.

Prodej obědů na měsíc září:
4. – 5. září   7:40 – 10:00 hodin.
Ceny obědů:
děti do 10 let                   28,- Kč
11 – 14 let            33,- Kč
15 a více let        35,- Kč
Seznamte se s Vnitřním řádem školní jídelny, který je vyvěšený ve vývěsce u hlavního vchodu do školy. Děkujeme.

 

 

Menu