SO UNO v roce 2020

SO UNO v roce 2020

_Terminovka_CSMPS 2020

Plan cinnosti SO UNO 2020

Plán činnosti  SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s. na rok 2020

Sportovní oddíl SO UNO je součástí Českého svazu mentálně postižených sportovců (dále jen ČSMPS) a je registrovaným spolkem ČUS. Zaměřuje se na handicapované děti a mládež,  převážně žáky a absolventy Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí. Oddíl má celkem 83 členů , z toho 31 trenérů (převážně spec. pedagogů). Činnost oddílu je velmi všestranná. Příprava probíhá v pravidelných trénincích. Některé probíhají každý týden (plavání, stolní tenis, sportovní hry – kopaná, florbal, atletika, turistika,  všestranná příprava nejmladšího žactva-badminton), jiné podle podmínek ročních období (výcvik bruslení, běžkování, lezení a jízdy na kánoích a raftech, turistika a cykloturistika).
Průběžně žactvo bude trénovat i v kuželně, na bowlingu a na horolezecké stěně v Domě dětí.
Pravidelné tréninkové hodiny plavání probíhaly a budou dále probíhat dle harmonogramu v ústeckém krytém bazénu od ledna do června a poté na podzim do konce kalendářního roku.. Dopřejeme žactvu 20x trénovat 1 hodinu na 2 pronajatých drahách každé pondělí v krytém plaveckém bazénu. V roce 2019 získal oddíl finanční podporu na plavání a stolní tenis z prostředků MŠMT (Projekt „Trénujeme-soutěžíme 2019“ z programu Sportování bez bariér) a na další aktivity z ČSMPS a od Města Ústí nad Orlicí.
V plánu na rok 2020 jsou tyto aktivity:

18. a 20.2.2020 trénink v klasickém lyžování – Orlické Záhoří, trasa parkoviště Šerlich-Velká Deštná
26.2.2020 MČR v klasickém lyžování Vrchlabí
3.3.2020 okresní kolo v klasickém lyžování Šerlich. Proběhne podle tradice i pro zájemce -členy ČSMPS z ostatních speciálních škol okresu (Žamberk, Vysoké Mýto). Na Šerlich vyjedou autobusem i další zájemci, kteří si užijí her na sněhu.
10.3.2020  Přebor v plavání hlavního města Prahy.
20.3. regionální přebor Vč ve florbalu Hradec králové
25.3.2020 regionální kolo plavání Chrudim
26.3.2020 regionální přebor v plavání Zlín
7.-8.4. MČR ve florbalu mužů Hostinné (dle zájmu trenéra Bartoše)
30.4.2020 regionální přebor malá kopaná Hradec králové (dle zájmu trenéra Bartoše)
15.-16.5.2020 MČR v plavání Liberec
15.-16.5.2020 MČR minikopaná mužů Chroustovice (dle zájmu trenéra Bartoše)
22.-24.5.2020 se uskuteční  jarní soustředění členů ČSMPS na Bedřichovce v Orlickém Záhoří.
Podzimní-zimní soustředění organizované ČSMPS  termín ?????
V lehkoatletickém čtyřboji bude žactvo soutěžit  v květnu a červnu. Čeká je okresní a regionální kolo, podle umístění třeba i kolo národní.
Přechod Krkonoš prověří členy republikových  oddílů při třídenním šlapání po horách s kamarády z různých krajů. V roce 2020 v termínu 1.-3.10.
Na horských kolech si změří výkonnost cyklisti v republikovém závodě horských kol ve Srubech. V roce 2020 se dvoudenní závod uskuteční 16.-17.10.
Podzim bude i ve znamení regionálního a republikového turnaje ve stolním tenisu v Hradci Králové. Regionální přebor Východních Čech a oblastní přebor družstev ve stolním tenisu proběhnou 21.10.2020.
MČR ve stolním tenisu ČSMPS bude probíhat ve dnech 4.-5.10.2020.
10.12. Zimní MČR v plavání Liberec
Prosinec 2020 plavání „Vánoční kapřík“ Trutnov

Celkem se naši členové účastní republikových soutěží  v 5ti sportech : lyžování, stolní tenis, plavání, cyklistika-horská kola, turistika-přechod Krkonoš. Přibude i florbal, malá kopaná nebo snad badminton? Uvidíme???
V roce 2020 byl oceněn v kategorii handicapovaný sportovec okresu Ústí nad Orlicí plavec Jan Holub.
Ankety Nejlepší handicapovaný sportovec Pardubického kraje se zúčastní Lukáš Schauer a Pavel Richter, pokud budou vybráni.
K mimořádným výkonům našich sportovců snad pomohou i v roce 2020 dotace získané z projektů podaných na MŠMT, ČSMPS a Město Ústí nad Orlicí.
V projektu podaném v Neinvestičním programu „Sportování bez bariér ZPS 2020“na MŠMT je požadována podpora nejen plavání a stolního tenisu, ale nově i kolektivních sportů a badmintonu.

Finanční dotace z projektu podaného na  ČSMPS („Máme rádi sportování 2020“) půjde hlavně na podporu běžeckého lyžování.
Dotace budou využity hlavně k úhradě dopravy na sportovní akce, pronájmy bazénu, tělocvičny a dalších sportovišť, na odměny trenérům, k zlepšení materiálového vybavení sportovními pomůckami.
Dále byly podány 2 žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města. Jedná se o projekty, které jsou v roce 2020 zaměřeny na oslavy 85. výročí založení Speciální školy. Prostředky budou využity při sportovním dnu při soutěžích a turnajích.

Je potěšující, že může i zdravotně postižené žactvo navíc soupeřit se zdravými vrstevníky v různých soutěžích, organizovaných ve městě Ústí (soutěž ve šplhu v ZŠ Ústecká, Memoriál Václava Čevony, sportovní disciplíny při Městě v pohybu, v plaveckých soutěžích  aj.)
Počet členů v oddílu se v roce 2019 a 2020 zvyšuje.  Stojí tedy za to, aby se stávajícím sportovcům věnovala patřičná péče. Jejich přístup k tréninkům je v převážné většině příkladný a účast na závodech dokazuje, jak obrovský vliv má sportování na jejich celkovou socializaci. Pozitivně se ke sportování svých dětí v poslední době staví i jejich rodiče. Dík patří trenérům i všem pedagogům, kteří účast žactva na aktivitách podporují a oceňují je za vzornou reprezentaci a příkladné chování na mimoškolních akcích.
Děkujeme. Za Vv SO UNO Hana Kapounová

Menu