SVĚT OČIMA DĚTÍ 2022

SVĚT OČIMA DĚTÍ 2022

SVĚT OČIMA DĚTÍ 2022

19. ročník soutěže Ministerstva vnitra. Pořadatelem soutěže je odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra.
Záštitu nad tímto projektem převzal ministr vnitra Vít Rakušan.
Soutěžní témata jsou rozdělena podle věku žáků.
1. stupeň ZŠ: Státní symboly ČR.
2. stupeň ZŠ: Hrozba jménem terorismus, Stop šikaně.
Před samotným kreslením byli žáci seznámeni s tématy a proběhla diskuse, která byla spojená s prevencí sociálně patologických jevů
a zvýšením informovanosti žáků.
Seznam zapojených žáků:
5. ročník- O. Šimek, V. Vaňous,J. Badi, Ž. Badiová, T. Černoch, T. Nun, D. Hrušková, K. Šponarová.
6. ročník- T. Malátová, A. Vitnerová, N. Balintová.
7. ročník- D. Forštová, M. Badiová.
8. ročník- V. Aliger.
9. ročník- D. Hyksa.
Za krásné obrázky všem žákům děkujeme i za reprezentaci školy.
HC

 

Menu