Světový den muzikoterapie

Světový den muzikoterapie

Součástí školního vzdělávacího programu v naší škole je také muzikoterapie. Žáci tak mají možnost účastnit se muzikoterapie. Aktivně hrají na muzikoterapeutické hudební nástroje nebo „jen“ relaxují. Muzikoterapie probíhají ve speciálně vybavené místnosti a vede je k tomu speciálně vyškolený muzikoterapeut.

Dnes 1. března jsme Světový den muzikoterapie oslavili právě muzikoterapií.   VF

Menu