Upozornění!!!

Upozornění!!!

V kolektivu školy se vyskytlo onemocnění dávivým kašlem (pertuse).

V případě, že se vyskytnou u osob v kontaktu níže uvedené příznaky onemocnění – zejména kašel, je nutné navštívit praktického lékaře a upozornit na možnou epidemiologickou souvislost. Lékař dále rozhodne o dalším postupu.

Pertusí mohou onemocnět i řádně očkované osoby. U očkovaných osob bývá průběh onemocnění zpravidla mírnější. Proto u všech případů dlouhodobě přetrvávajícího kašle je třeba pomýšlet na pertusi. Onemocnění se týká dětí i dospělých. Zvláštní pozornost je třeba věnovat neočkovaným dětem do 1 roku věku, kde může být průběh onemocnění těžký.

 

Pertuse je akutní respirační onemocnění, které probíhá v několika stádiích:

  • Stadium katarální – projevuje se suchým dráždivým kašlem a trvá 1-2 týdny
  • Stadium paroxyzmální – projevuje se záchvatovitým kašlem s krátkým nádechem a zajíkavým výdechem, záchvaty kašle mohou být doprovázeny vykašláváním hlenu, případně zvracením. Pokud není nasazena léčba, trvá 1- 2 měsíce. Komplikací onemocnění je nejčastěji zápal plic
  • Stadium rekonvalescence – záchvaty kašle ustávají

Nakažlivost je nejvyšší v prvních 4 týdnech onemocnění. Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 5 – 21 dní (nejčastěji mezi 7-10 dny). K přenosu onemocnění dochází kapénkami, vzdušnou cestou nebo nepřímo předměty čerstvě kontaminovanými sekretem nemocného člověka.

Onemocnění se diagnostikuje v počátcích onemocnění nejlépe z odběru z nosohltanu nebo krku, později z krve (ideálně 2 odběry v časovém odstupu min. 14 dní). Léčba spočívá v nasazení antibiotik, určených k léčbě pertuse. Po zaléčení antibiotiky přestává být nemocný infekční za 5-8 dní.

Očkování je součástí pravidelného očkovacího kalendáře; v ČR bylo pravidelné očkování dětí zahájeno v roce 1958. Přeočkování dospělých je v současné době možné kombinovanou vakcínou proti tetanu, záškrtu a pertusi (informujte se u svého praktického lékaře).

 

 

Zpracovala 18.3.2024

MUDr. Olga Hégrová

Ředitelka protiepidemického odboru

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, služební působiště Svitavy

Menu