Úřad práce v Ústí nad Orlicí – projektový den

Úřad práce v Ústí nad Orlicí – projektový den

Ve čtvrtek 7.3. 2024 žáci 7., 8. a 9. ročníku společně s paní učitelkou H. Cinkovou, P. Štarhovou a paní asistentkou Z. Jakubcovou a K. Macanovou navštívili v rámci Projektového dne Úřad práce v Ústí nad Orlicí.
Zaměstnankyně úřadu paní I. Tomšová a paní Rolerová nás seznámily a informovaly o službách, které Úřad práce poskytuje.
Jsou to např.: zprostředkování zaměstnání, poradenství k volbě a změně povolání, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky.
Žákům se dostalo i mnoho dalších informací k volbě povolání, možnosti dalšího vzdělávání i absolvování rekvalifikačních kurzů.
Doporučené jsou i odkazy na webové stránky k volbě povolání: www. atlas skolstvi.cz, infoabsolvent.cz/…est

www. salmondo.cz, emiro.cz

Přehlídka škol v České Třebové se uskuteční 16. 10. 2024.
Přehlídka odborných učilišť v Pardubicích se uskuteční v prosinci 2024.
Důležité je, nasbírat co nejvíce informací před nástupem do vybraného učiliště.
HC
Menu