Uzavření školy do 30. 6. 2020

Uzavření školy do 30. 6. 2020

Na základě metodického pokynu MŠMT k otevírání škol sdělujeme, že školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování  – což je naše škola, budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Mgr. Jana Sejpková, zástupkyně ředitelky

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
Lázeňská 206
562 01 Ústí nad Orlicí

Pruvodni Dopis Ministra ZS

Pruvodni Dopis Ministra SS KON

Priloha Cestne Prohlaseni

Ochrana Zdravi Zs

Ochrana Zdravi Ss Kon

Menu