Válka skončila, můžeme zapomenout?

Válka skončila, můžeme zapomenout?

Památník Terezín vyhlašuje na rok 2020 XXIV. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové na téma: Válka skončila, můžeme zapomenout?
Do této výtvarné soutěže se zapojili žáci z 9. ročníku: G. Balogová, M. Baláž, A. Kuviková a K. Palmová.
Před samotným kreslením jsme si připomenuli, že v květnu 2020 uplyne 75 let od porážky nacistického Německa. Také jsme se zamysleli nad tím, co přineslo ukončení války lidem, kteří přežili, jestli měli zapomenout na všechno prožité, smířit se se ztrátou svých blízkých a přátel.
Žáci pracovali s pochopením a úctou k danému tématu.
Obrázky zachycují věznici gestapa v Malé pevnosti, židovský hřbitov, bránu v Malé pevnosti a pietní židovské místo.
Památník Terezín je národní kulturní památkou.
H. Cinková

 

Menu