Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Přejeme dětem, rodičům a zaměstnancům radostné Velikonoce!
Ve středu 13. 4. končí vyučování v 11:15 hodin (mladší žáci)
a v 11.45 hodin (starší žáci).
Ve škole se zase sejdeme se po Velikonocích v úterý 19. 4.
Foto – práce žáků VII.S
Menu