Víkendový pobyt na Bedřichovce

Víkendový pobyt na Bedřichovce

SO UnO při Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ ÚO uspořádal  ve dnech 27. 5. – 29. 5. 2022 pro své členy již tradiční pobyt v Orlickém Záhoří. Po cestě jsme navštívili Častolovice a potěšili se v minizoo se zvířátky. V sobotu jsme se nechali vyvézt pod Masarykovu chatu a vycházkou se vrátili zpět na ubytování s rychlým výstupem na rozhlednu na Velké Deštné. Po návratu jsme si opekli buřty a užili si venkovní areál s trampolínou. V neděli nás čekal postřehový závod a přehazovaná. Počasí bylo sice chladnější, při pohybových aktivitách a soutěžích se však všichni zahřáli a měli radost ze společných zážitků.

P. V.

Menu