VLTAVA z Ústí přes Konici až do České televize

VLTAVA z Ústí přes Konici až do České televize

Žáci naší školy byli osloveni, aby se zapojili do projektu paní Jitky Kaprálové (učitelka ZUŠ, muzikoterapeutka). Měli za úkol při poslechu hudby Bedřicha Smetany výtvarně ztvárnit skladbu Vltava. Nutno dodat, že tvoření inspirované hudbou žáky velmi zaujalo a bavilo. Výtvarné práce byly vystaveny ve foyeru Komunitního centra v Konici. Vernisáž výtvarných prací zahájila další část projektu – koncert, ve kterém zazněla Smetanova Vltava v provedení žáků základní umělecké školy Konice a Němčice, jednotlivé části Vltavy prolínaly muzikoterapeutické písně. Výtvarné práce našich dětí vzbudily obdiv návštěvníků koncertu. Projekt byl součástí celorepublikového festivalu ZUŠ Open. O celé akci informovala ČT 24 ve svém živém vysílání. Podívejte se v odkazu viz níže. Pokud budete všímaví, v reportáži uvidíte dva obrazy, které namalovaly děti z naší školy. V současné době jsou vystaveny v prostorách školy.
VF

 

Menu