Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení na Praktickou školu dvouletou

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení na Praktickou školu dvouletou

 

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.394/2008 Sb., §2, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJI

 

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je od 21.5. 2024 do 24.5.2024

Přijímací zkouška se nekoná

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu  21. června  2024.

V  Ústí nad Orlicí  dne  16.5.2024

Mgr. Jana Sejpková

ředitelka   školy

Menu