Výlet do Potštejna

Výlet do Potštejna

Ve středu 5.6. se všechny tři skupiny internátu vydaly na celodenní výlet. Naším cílem bylo dobýt hrad Potštejn. Do Potštejna nás zavezl vlak, nejvíce nás zaujala jízda tunelem. Jedna skupinka nás opustila už v Liticích nad Orlicí a vydala se pěšky do Potštejna. Zbývající dvě skupinky jely vlakem až do Poštejna a vydaly se na hrad. Od hradu jsme se rozhlédli po okolí, počasí bylo krásné, tak jsme viděli opravdu daleko. V hradním nádvoří jsme posvačili a nabrali síly na další část cesty. Ta vedla do tábořiště Vochtánka. Cestou jsme sbírali dřevo, abychom si na Vochtánce mohli opéct buřty. Také jsme potkali asi deset koníků. Po příchodu na Vochtánku jsme si chvilku odpočinuli, proběhli se po louce, pohráli si na písku a dali se do přípravy ohniště. Mezitím dorazila i třetí skupinka od Litic. Buřty jsme opekli, a protože nám zbylo i nějaké dřevo, dostali jsme od paní provozní z Vochtánky pokyn, abychom ho odnesli zpět do lesa. Takže jsme zcela pochopili přísloví, o nošení dříví do lesa:) Po obědě jsme se podél řeky vydali, už všichni společně, do Potštejna a tam jsme se osvěžili nanukem a zmrzlinou. A pak už zase hurá na vlak, který nás dovezl zpět do Ústí.  JH

 

Menu