Výrobky z kaštanů

Výrobky z kaštanů

Sběr kaštanů a práce s nimi i samotvrdnoucí hmotou při hodinách PV s žáky 5. třídy dne 7. 10. 2021.
Ukázky výrobků šikovných žáků:
HC

Menu