Výsledky přijímacího řízení Praktická škola dvouletá

Výsledky přijímacího řízení Praktická škola dvouletá

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání 78 – 62 – C/02

Praktická škola dvouletá

Ke studiu v uvedeném oboru vzdělání ve školním roce 2023/2024 jsou přijati žáci s číslem jednacím:
SZS UO 305/2023
SZS UO 416/2023
SZS UO 451/2023

V Ústí nad Orlicí 28. 4. 2023

Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

Menu