Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá – 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá – 2. kolo

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání 78 – 62 – C/02

Praktická škola dvouletá – 2. kolo

Ke studiu v uvedeném oboru vzdělání ve školním roce 2021/2022 jsou přijati žáci s číslem jednacím:

SZS 1089/2021

SZS 1105/2021

SZS 1104/2021

SZS 1101/2021

V Ústí nad Orlicí 28. 6. 2021

Mgr. Stáňa Doležalová

ředitelka školy

Výsledky Přijímacího řízení

Menu