Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka

Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 jsme opět využili nabídky pro školy a se žáky V. třídy jsme navštívili Městské muzeum v Ústí nad Orlicí.

Tentokrát to byla putovní výstava Památníku Karla Čapka ve Strži- Život a doba spisovatele Karla Čapka.
Na začátku jsme shlédli krátký film ze života našeho významného spisovatele, dramatika, novináře a autora známých knih.
Po prohlídce a úspěšném skládání puzzle z knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka jsme ještě vystoupali na vyhlídkovou věž, ze které
jsme měli krásné výhledy na město.
Josef Čapek byl starším bratrem Karla, knižní ilustrátor a spisovatel.
Výstava se nám líbila.
HC
Menu