WOLKEROVO ÚDOLÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

WOLKEROVO ÚDOLÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 jsme se žáky 7. třídy zavítali v rámci přírodopisu do Wolkerova údolí na pozorování živočichů. Jsou to zákonem chránění plazi a obojživelníci: ještěrka živorodá, ropucha obecná, skokan hnědý, užovka obojková v okolí rybníka, slepýš křehký.

Zákonem chránění ptáci a savci: lejsek šedý, moudivláček lužní, ťuhýk obecný, moták pochop, z pěvců bramborníček hnědý, žluva hajní, slavík obecný.

Objevuje se zde krahujec obecný a dravý krkavec velký.
Na loukách dnes žijí již vzácní ptáci- chřástal polní, koroptev polní a křepelka polní.
Dutiny stromů využívá veverka obecná a netopýr hvízdavý.
Byly zde nalezeny nory a stopy vzácného křečka polního.
Doposud zde bylo zaevidováno 5 druhů plazů a obojživelníků, 80 druhů ptáků, 14 savců, 150 druhů bezobratlých živočichů.
 Vědomosti jsme si obohatili po interaktivní naučné stezce, v altánku jsme poslouchali koncerty pěvců.
U rybníka jsme sledovali pana rybáře a také jsme s radostí uvítali dětské hřiště a skluzavku.
 Poznávání Wolkerova údolí se nám moc líbilo, počasí nám přálo a všem můžeme návštěvu jen doporučit.
HC, KM

 

Menu