Zápis dětí do 1.třídy

Zápis dětí do 1.třídy

Zápis dětí do 1. třídy     

základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální

  se koná ve čtvrtek dne 25. 4. 2024

     od 12,00 do 15,00 hodin

ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206

 Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

Menu