Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy
základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální

se koná ve čtvrtek dne 27. 4. 2023
od 12,00 do 15,00 hodin

ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole
Ústí nad Orlicí
Lázeňská 206

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení

 

Menu