Zápis do 1. třídy ZŠ, ZŠS a přípravného stupně ZŠS

Zápis do 1. třídy ZŠ, ZŠS a přípravného stupně ZŠS

Zápis dětí do 1. třídy základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální

se koná v pondělí dne 26. 4. 2021
od 12,00 do 15,00 hodin
ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole
Ústí nad Orlicí
Lázeňská 206

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

Menu