Zapsaní žáci pro školní rok 2019/2020

Zapsaní žáci pro školní rok 2019/2020

zapsaní 2019-20

 

Váš dopis značky/ze dne                              Naše značka                      Vyřizuje                            Ústí nad Orlicí
Doležalová                        30. 4. 2019

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonných zástupců rozhodla ředitelka školy o přijetí těchto žáků k základnímu vzdělávání:

1. ročník základní školy  a základní školy speciální
SZS 497/2019 SZS 504/2019
SZS 498/2019 SZS 505/209
SZS 499/2019
SZS 500/2019
SZS 501/2019

Odklad školní docházky Přípravný stupeň ZŠS

SZS 502/2019 SZS 503/2019
SZS 506/2019 SZS 343/2019

Dnem zahájení základního vzdělávání je 2. 9. 2019.

V Ústí nad Orlicí 30. 4. 2019
Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

Menu