Závěrečná zkouška – Praktická škola

Závěrečná zkouška – Praktická škola

V pondělí 14. června konali studenti Praktické školy dvouleté praktickou část závěrečné zkoušky.

V pondělí 21. června je ještě čeká druhá část – ústní teoretická závěrečná zkouška.

Tak hodně štěstí!!!

 

Praktická škola dvouletá je obor vzdělání, který umožňuje získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení. Odborné zaměření vzdělávání je určováno možnostmi školy, potřebami regionu a individuálními schopnostmi žáků. Výuka je zaměřena na osvojení si základních pracovních dovedností a postupů užitečných pro každodenní život absolventa.

Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Menu