Závěrečné zkoušky – Praktická škola

Závěrečné zkoušky – Praktická škola

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Dne 15. 6. a 22. 6. 2020 se v naší škole uskutečnily závěrečné zkoušky žáků třídy II. PA a II. PB.

Zkoušky zahájil Marek Brýdl (Třídění materiálu a nářadí), po Markovi následoval stále se usmívající Mirek Drahoš (Domácí úklidové práce – Vysávání) a poté přišly na řadu sestry Tereza a Veronika Javůrková. Tereza (Domácí úklidové práce – Omývání lavic) a Veronika (Domácí úklidové práce – Třídění odpadu). Poslední se komisi představila Marie Venclová (Domácí úklidové práce  – Mytí sanitárních zařízení).

Všichni přítomní žáci a jejich zákonní zástupci pečlivě plnili harmonogram závěrečných zkoušek, který jim byl v dostatečné době před zkouškami zadán a v době konání zkoušek dodržován. Velký důraz byl kladen na dodržování bezpečnostního opatření, které se týkalo celosvětového šíření nemoci COVID – 19.

I v této náročné době se všem zkoušeným žákům podařilo vyrovnat se všemi problémy a tak přistoupili k závěrečné zkoušce dostatečně připraveni, vhodně motivováni a uklidněni, a jejich výsledky a snažení bylo velmi kladně ohodnoceno.

Všem zúčastněným blahopřejeme. MB

Menu