Zednické práce v části zdění, řezání a lepení – projektový den

Zednické práce v části zdění, řezání a lepení – projektový den

Přijali jsme nabídku Střední školy a základní školy Žamberk na účast v projektu Podpora polytechnického vzdělávání. Pedagogové při přípravě projektových dnů získávají nové vědomosti a dovednosti ve svých oborech, seznamují se s novými výukovými pomůckami a technickým vybavením. Žákům pak předávají aktuální a relevantní informace o příslušných oborech. Na základě této spoluúčasti se zúčastníme několika projektových dnů.

První projektový den byl realizován v úterý 19. 10. 2021. Žáci byli seznámeni s oborem Zednické práce v části zdění, řezání a lepení. Projektový den probíhal nejprve v teoretické učebně v budově školy a posléze v odborné dílně. Pan mistr žákům předvedl práci s příklepovou vrtačkou, sbíjecím kladivem, stavebním laserem a dalším nářadím. Nezůstalo jen u ukázky, ale všichni jsme si nářadí a práci vyzkoušeli. Následovala soutěž v měření a řezání pórobetonových tvárnic s vyhodnocením rychlosti a přesnosti práce. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli zednické práce a odjížděli s velkou zkušeností a krásnými zážitky, někteří s hodnotnými cenami za soutěž.

Kolegům ze Žamberka děkujeme za velmi milý a vstřícný přístup, přátelské přijetí a také sladké občerstvení. Radost máme také z toho, že jsme se setkali s některými našimi absolventy, kteří se v Žamberku dále vzdělávají.

Veronika Faltusová

 

Menu