Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021

Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a milé děti,
nový školní rok začíná a vzhledem k situaci ohledně Covid-19 se mnohé nutně změní.

Zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září v 8 hodin před hlavním vchodem školy venku – za každého počasí. Třídní učitelé si ještě před budovou školy převezmou své žáky a odvedou si je do tříd. Zpět je přivedou zhruba za půl hodiny.

Od nového školního roku platí ve škole nová opatření – viz příloha Informace Pro školní Rok 2020 21
Mimo jiné je omezen vstup osob do školní budovy, mění se též pravidla přijímání dětí/žáků do školní družiny/klubu, aj.

Internát školy bude otevřen od 1. září 2020 od 6 hodin. Žádáme o důsledné dodržování hygienických pravidel.

V přílohách najdete dokumenty, kde je uvedeno více.
Informace průběžně aktualizujeme!

Informace Pro školní Rok 2020 21

SRPŠ

Návratka

PRÁZDNINY + SV + ŘV

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

 

 

Menu