SO UNO – novinky

SO UNO – novinky

Plán činnosti SO UNO 2022

Termínovka ČSMPS 2022 Doplněná (3)

Přihláška Do SO UNO Od října 2021

Plavání Rodičům.2022 Doc (1)

Plán činnosti  SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s. na rok 2022

Sportovní oddíl SO UNO je součástí Českého svazu mentálně postižených sportovců (dále jen ČSMPS) a je registrovaným spolkem ČUS. Zaměřuje se na handicapované děti a mládež, převážně žáky a absolventy Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí. Oddíl má celkem 63 sportovců a 31 trenérů (převážně spec. pedagogů). Činnost oddílu je velmi všestranná. Příprava probíhá v pravidelných trénincích. Některé probíhají každý týden (plavání, stolní tenis, sportovní hry – kopaná, florbal, atletika, badminton), jiné podle podmínek ročních období (bruslení, běžkování, lezení a jízdy na kánoích a raftech, turistika a cykloturistika, jízdy na koloběžkách).

Průběžně žactvo bude trénovat i v kuželně, na bowlingu a na horolezecké stěně v Domě dětí.

Pravidelné tréninkové hodiny plavání budou opět probíhat dle harmonogramu v ústeckém krytém bazénu od ledna do června a poté na podzim do konce kalendářního roku. Dopřejeme žactvu 20x trénovat 1 hodinu na 2 pronajatých drahách každé pondělí v krytém plaveckém bazénu. Trénink badmintonu a nově přehazované bude probíhat v tělocvičně DDM, trénink kolektivních sportů a stolního tenisu v tělocvičně SpZŠ, MŠ a PrŠ. Běžecké lyžování dle podmínek na hřišti školy, dále v Orlických horách.

V plánu na rok 2022 jsou tyto aktivity: (jejich uskutečnění závisí na epidemiologické situaci)

Leden/únor/březen 2022 Trénink v klasickém lyžování – Orlické Záhoří, trasa parkoviště Šerlich-Velká Deštná a Říčky trasa od černé sjezdovky směr Pěticestí???

Únor/březen 2022   MČR v klasickém lyžování Vrchlabí??? 

Březen 2022 Okresní kolo v klasickém lyžování Šerlich nebo Říčky podle kvality sněhu. Proběhne podle tradice i pro zájemce -členy ČSMPS z ostatních speciálních škol okresu (Žamberk, Vysoké Mýto). Autobusem vyjedou do hor i další zájemci, kteří si užijí her na sněhu.???

Duben 2022 MČR ve florbalu Praha (trenér Bartoš)???

22.-23.4.2022 MČR v plavání Liberec

Intenzivní trénink Jakuba Horčičáka a Jana Holuba směřovat na účast v plaveckých soutěžích s mezinárodní účastí (PARASCHWIMMING v Praze, Česko-slovenský pohár na Slovensku).

V lehkoatletickém čtyřboji bude žactvo soutěžit v květnu a červnu. Čeká je okresní a regionální kolo, podle umístění třeba i kolo národní.

6.-7.5.2022 MČR minikopaná mužů Chroustovice (dle zájmu trenéra Bartoše)??? V lehkoatletickém čtyřboji bude žactvo soutěžit  v květnu a červnu. Čeká je okresní a regionální kolo, podle umístění třeba i kolo národní.

19.-26.6.2022 se zúčastní stolní tenista Lukáš Jiruf DOWN SYNDROME WORLD CHAMPIONSHIPS v Nymburku. Předcházet bude intenzivní trénink.

Jarní soustředění 2022 se uskuteční podle epidemiologických podmínek na Bedřichovce v Orlickém Záhoří.

Říjen 2022 Přechod Krkonoš prověří členy republikových oddílů při třídenním šlapání po horách s kamarády z různých krajů.???

Září 2022 Turistický trénink zdatnosti Výstup na Kralický Sněžník (ev. Praděd)

7.-8.10.2022 Na horských kolech si změří výkonnost cyklisti v republikovém závodě horských kol ve Srubech.

15.10. MČR v přespolním běhu Praha

Podzim bude i ve znamení regionálního a republikového turnaje ve stolním tenisu v Hradci Králové.

Říjen 2022: Regionální kolo ve stolním tenisu Hradec Králové

25.-26.11.2022  MČR ve stolním tenisu Hradec Králové

9.12.2022  Zimní MČR v plavání Liberec

Prosinec 2022: Plavání „Vánoční kapřík“ Trutnov

Prosinec 2022: Zimní soustředění Horní Malá Úpa

Celkem se naši členové účastní republikových soutěží v 5ti sportech: lyžování, stolní tenis, plavání, cyklistika-horská kola, turistika-přechod Krkonoš. Přibude i florbal, malá kopaná nebo snad přehazovaná? Uvidíme???

Největším úspěchem v roce 2021 byl individuální výkon plavce Jana Holuba, který se zúčastnil MS mentálně handicapovaných ve Francii. Dosáhl obrovského úspěchu (8 stříbrných a 3 zlaté medaile) v kategorii autistů.

Za rok 2021 byl Jan Holub oceněn v kategorii nejlepší handicapovaný sportovec okresu Ústí nad Orlicí.

V roce 2021 získal SO UNO finanční podporu na činnost z prostředků NSA z Výzvy Podpora SK/TJ 2021 (202 650,00 Kč) a od Města Ústí nad Orlicí (8 000,00 Kč)

K mimořádným výkonům našich sportovců snad pomohou i v roce 2022 dotace získané z projektů podaných na NSA a Město Ústí nad Orlicí.

V projektu podaném v Neinvestičním programu Podpora SK/TJ 2022 na NSA je požadována na rok 2022 částka 232 586,00 Kč.

Z žádosti o dotaci na ČSMPS na rok 2022 (28 600,00 Kč z loterijních prostředků) bude uhrazeno jarní soustředění na Bedřichovce v Orlickém Záhoří.

Získané prostředky budou využity hlavně k úhradě dopravy na sportovní akce, startovného a účastnických poplatků na soutěžích, na pronájmy bazénu, tělocvičny a dalších sportovišť, na odměny trenérům a k zlepšení materiálového vybavení sportovními pomůckami.

Žádosti o dotace Města, budou využity k jednorázovým sportovním aktivitám.

Je potěšující, že může i zdravotně postižené žactvo navíc soupeřit se zdravými vrstevníky v různých soutěžích, organizovaných ve městě Ústí (soutěž ve šplhu v ZŠ Ústecká, Memoriál Václava Čevony, sportovní disciplíny při Městě v pohybu, v plaveckých soutěžích aj.)

Počet členů v oddílu se významně v roce 2021 zvýšil.  Stojí tedy za to, aby se stávajícím sportovcům věnovala patřičná péče. Jejich přístup k tréninkům je v převážné většině příkladný a účast na závodech dokazuje, jak obrovský vliv má sportování na jejich celkovou socializaci. Pozitivně se ke sportování svých dětí v poslední době staví i jejich rodiče. Dík patří trenérům i všem pedagogům, kteří účast žactva na aktivitách podporují a oceňují je za vzornou reprezentaci a příkladné chování na mimoškolních akcích.

Věřme, že epidemiologické podmínky umožní uskutečnit všechny naplánované aktivity.

Děkujeme.

Za Vv SO UNO Hana Kapounová

Menu